Jeshuaisme voor de gehele wereld.

In de wereld van vandaag lijkt het alsof er geen plaats is voor God en gebod. Toch is een kennis van de Allerhoogste Schepper en Zijn Plan met de wereld niet onbelangrijk. Naargelang de tijd verstrijkt komen wij steeds dichter bij een voorspelde tijd waar meer problemen de wereld met angst zullen gaan vullen.

Al vroeg in de geschiedenis van de enosh of mensheid zijn er verkondigingen gebracht die vertelden over toekomstige zaken. Sommige voorspellingen kwamen al in vervulling, andere moeten nog gebeuren. Door dat voorgaande voorspellingen of profetieën al uitgekomen zijn, mogen wij er zeker van zijn dat de volgende of nog te gebeuren voorspellingen ook wel zullen gaan gebeuren. Daarom moeten wij ons daarop voorbereiden.

Het Jeshuaisme brengt volgers van de Nazareense rebbe Jeshua (door velen beter gekend als Jezus Christus) te samen en verenigd Jehudiem (Jehoediem) of Joden zowel als goyim of niet-Joden en doet een oproep naar alle soort gelovigen en niet-gelovigen om Jeshua of Jezus Christus als de Messias te erkennen en hem na te volgen.

Op dit platform willen wij dan ook graag ingaan op de redenen om Jeshua te aanvaarden als de Weg naar God en om in hem te vertrouwen. Alsook willen wij benadrukken hoe belangrijk het is om slechts één Ware God te aanbidden. Die Naam van de Voornaamste Allerhoogste God boven alle goden is Jehovah. Hem dient alle eer gebracht te worden. Jeshua is zijn eniggeboren geliefde zoon welke door God geautoriseerd is om in Zijn Naam te handelen en redding te brengen aan de mensheid.
Over imageOver image
I BUILT MY SITE FOR FREE USING