Blog


Soms kunnen dingen in het leven zo erg worden dat zelfs mensen van God bijna hun geloof verliezen en God toeroepen "Eykhah?" of 'Waarom?'

Lees Meer

Uitnodiging om via het Zoom-platform online met ons mee te luisteren naar het verhaal van de uittocht uit Egypte, zing Ma Nishtana met ons mee en eet samen matza!

Lees Meer

Invitation pour rejoignez-nous en ligne via la plateforme Zoom pour écouter le récit de la sortie d’Egypte, chanter avec nous Ma Nishtana et manger de la matza tous ensemble !

Lees Meer

2 presidenten hebben een plan opgemaakt voor het verder verloop van de Staat Israël, zonder rekening te houden met een belangrijke betrokken partij, de Palestijnen. Zelfs meerdere Joden verzetten zich tegen dat ondemocratische Plan.

Lees Meer

Overlevenden van detentie en uitroeiingskampen vonden dikwijls in het geloof een houvast om zich doorheen al de moeilijkheden te sleuren en zo te overleven. Het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau in Oswiecim brengt een buitententoonstelling met verhalen van 21 overlevenden die vertellen over de rol die geloof speelde in hun overleven.

Lees Meer

Rabbi Maurice Harris wil als vriendelijke gids de geschiedenis schetsen van het begin van het jodendom zoals het tegenwoordig bekend staat, door de geschiedenis van Joshua ben Hananiah voor te stellen in zijn laatste boek: The Forgotten Sage: Rabbi Joshua ben Hananiah and the Birth of Judaism as We Know It"

Lees Meer

Hanukkah of Chanoeka is het lichtfeest. In plaats van een dag met cadeaus hebben we acht gekke nachten! We zien weinig menora's in de ramen, maar meestal zijn dan deze geplaatst in de ramen waar christenen wonen. Je kunt je afvragen waarom jeshuaisten en joden zo bang zijn om menora in de ramen van hun huis te zetten.

Lees Meer

De rabbijnen zijn het niet eens over precies welke wetten aan Adam en Eva werden gegeven, maar zijn het erover eens dat er zeven wetten werden gegeven aan de zonen van Noach, die de Noahide wetten of Noachitische geboden worden genoemd

Lees Meer

De Elohim heett wetten aan de mens gegeven, maar volgens het jodendom zijn niet-joden niet verplicht om al die wetten te volgen die zij wel moeten opvolgen.

Lees Meer

In welke mate kunnen wij tegenover God staan?

Lees Meer

God heeft bepaald niets nodig, maar heeft wel het verlangen dat de mens Hem nabij is.

Lees Meer

Regels en bepalingen en een belichaming van goddelijk verlangen.

Lees Meer
I BUILT MY SITE FOR FREE USING