09 Apr
09Apr

Het kan als vreemd bestempeld worden als mensen zich geen vragen stellen. Er is zo veel om zich zorgen over te maken of om in twijfel te trekken.

Rondom ons mogen wij ouderen zo wel als jongeren hebben die al of niet zich in de geloofsgemeenschap willen bewegen of zich daar eerder willen buiten stellen. De jongeren zijn de toekomst. Als zij zich geen vragen stellen is het tijd voor ons om ons zorgen te maken. Hen moeten wij aandacht schenken.

In de volgorde van de Haggada, zit het rebellerende kind dat alles in twijfel trekt vóór het kind dat niets te vragen heeft.

Omdat als het rebellerende kind vragen stelt, het is omdat het hem aanraakt, het zegt iets voor hem. Misschien stoort het hem zelfs.

Maar een perfect capabele mens die geen vragen heeft over Thora en G-d - hij zit vast in zijn plaats.

Misschien is hij een goede, oplettende Jood die goede daden verricht en nooit zonden. Maar er is geen gevoel van de geest, van de zin van het leven, van transcendentie.

Ook hij moet Egypte verlaten en weet iets hogers.

Tweede Seder, 1965


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING