03 Feb
03Feb

Niet alle messianen of messiaansen hebben hetzelfde geloof of behoren tot het jodendom 

Wanneer we rondkijken op internet merken we dat we veel zogenaamde "Messiaanse Joden" -groepen kunnen vinden waarin een serieuze of oprechte Jehudi (Jehoedi of Jood) nooit zou accepteren dat die mensen zichzelf Jood noemen om een Jood te zijn. We begrijpen dat veel Joden problemen hebben met het Messiaanse Jodendom, omdat we ook groepen zien die we niet graag zouden zien in onze geloofsgroep. 

In het christendom (tegenover in de christenheid) zijn er mensen te vinden die zichzelf Messiaanse Joden of Joden voor Jezus noemen, zoals J4J, maar die in tegenstelling tot de mitswot van de Allerhoogste Elohim een drie-ene godheid aanbidden. Als zodanig zien velen het Messiaanse Judaïsme als een groep binnen de evangelische gemeenschap en bekijken ze hen soms als een afzonderlijke sekte. Soms hebben verschillende christelijke leiders publiekelijk kritiek geuit op Messiaanse Joden vanwege hun agressieve missionering in de Joodse gemeenschap en voor het verkeerd voorstellen van zichzelf als Joden. 

Hoewel je moet weten dat geen echte Messiaanse Joden dergelijke valse leer van een Drie-eenheid zouden volgen. Echte Messiasbelijdende Joden aanbidden alleen de Adonai en Allerhoogste Elohim, die Eén Ongeziene Eeuwig Geestelijk Wezen is en geen deel uitmaakt van een Heilige Drievuldigheid. Jeshuaisten hebben in hun gemeenschap Messiaanse Joden of Joden die Jeshua (Jesjoea) als de Messias (de gezalfde van Christus) accepteren. Maar echte Messiaanse Joden enJeshuaisten (Jejoeaansen of Jesjoeaisten) zouden nooit beweren dat Jehsua (Jesjoea) of Jezus Christus God zou zijn. Jeshuaisten zouden Jeshua (Yeshua ben Joseph of Jesjoea) of Jezus Christus nooit als een godheid, of deel van wat veel christenen de Heilige Drie-eenheid noemen, aanbidden. 

In de Messiaanse groep van Jeshuaisten (Jesjoeaisten of Jeshoeanen) zijn er Joden en goyim (heidenen of niet-Joden), maar ze houden allemaal vast aan dezelfde God van Israël, de God van Avraham, Jeshua (Jesjoea of Jezus) en zijn talmidim. 

Joden zijn die mensen die worden geboren in lijn van de twaalf stammen van Israël en die zich houden aan de overtuigingen en gebruiken die door de Torah (Thora) zijn opgelegd. Om een religieuze jood te zijn moet de persoon in de allereerste plaats geloven in de Enige Ware God, de God van Avraham en mag hij geen andere god of afgod aanbidden. Het is de relatie tussen de individuele persoon of Jood en zijn Bore of Schepper die zijn of haar Joodsheid definieert - niet zijn of haar erkenning van deze relatie of zijn actualisering ervan in zijn of haar dagelijks leven. Het is niet het naleven van de mitzvot (mitswot of goddelijke 'geboden') van Torah die hem tot een jood maakt, maar de toewijding die de mitzvot mitzwot vertegenwoordigt. 

Om jezelf een Messiaanse Jood te noemen betekent dat je tot het Joodse ras behoort en je wilt houden aan de beloften van de Bore en altijd proberen de mitzvot (mitswot) te observeren, realiserend dat dit de relatie met de Allerhoogste Elohim verzegelt. Jeshuaisten (Jeshuaanse of Jesjoeanen) of Jesjoeaistische en Messiaanse Joden zijnde, brengt dit aan die persoon mee om als intentie de Elohim Hasjem tevreden te stellen door de eigen wil onderdanig te stellen aan de Wil van God en de Mitzvot uit te breiden tot het dagelijks leven. 

Het Hebreeuwse woord mitzvah betekent zowel "gebod" als "verbinding" en de verbinding ervan moet op twee niveaus worden begrepen. Er is in de eerste plaats het gedragsniveau, waarbij een Jeshuaist of een Messiaanse Jood contact maakt met de Adonai door zijn of haar vervulling van de geboden van de Elohim. Op een dieper niveau zouden de Messiaanse Joden onverbiddelijk verbonden moeten zijn met de Elohim Hasjem Jehovah vanwege het feit dat Hij ons of hen koos als object van Zijn geboden. 

Wanneer we handelen in strijd met de toewijding die onze identiteit definieert, is er sprake van avera of overtreding en een uitdrukking (zij het een negatieve) van onze relatie met God. Te allen tijde moet de liefhebber van God zijn of haar liefde voor de Allerhoogste tonen. 


*

Vindt ook om te lezen

 1. Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven
 2. Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid
 3. Vertrouwelijke geschriften
 4. Ivriyyim en de Gelovige Jehoedi
 5. Bedenkingen: Gods eigen Volk
 6. Gelovige goyim of Gelovige niet Joden
 7. Een huis bouwen voor God
 8. Aanwijzingen voor de Eenheid en Eenvoud te vinden
 9. Samen deel uitmakend van het Lichaam van Christus
 10. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 Trinitariërs en Niet-trinitariërs
 11. 2020 jaar geleden werd de weg geopend
 12. Naamsverandering voor het behoud van vrede
 13. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 14. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden
 15. Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 6 Voorschriften van het apostelconcilie
 16. Verlossing #9 De enige weg
 17. Eerste Eeuw van het Christendom en basisbodem voor het Jeshuaisme
 18. Positie en macht - De vroege dagen van het Christendom en Jeshuaisme
 19. Jood of Christen zijn
 20. Gemeente voor Christus
 21. Messiaans Judaïsme of Nazarener Judaïsme
 22. Ken jij een Jeshua-ist
 23. Betreft Jeshuaisme en Jeshuaisten
 24. Wie is een Jeshua-ist
 25. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen 
 26. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad 
 27. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde
 28. Synode: Jezus annuleerde Bijbels 'Gekozen volk'
 29. Andere Schapen
 30. Uitnodiging tot het Jeshuaisme
 31. Waarom of Reden om een Jeshuaist worden
 32. Een Jeshuaist voor u
 33. Een nieuwe praatgroep omtrent het Jeshuaisme en Messianisme
 34. Metgezel en Begeleider
 35. Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap
 36. De nacht is ver gevorderd 16 Studie 3 Lessen uit het verleden 5 Aanpakken
 37. De levensreis van een Kabbalist
 38. De familie Palache, Joden en Ontroerende onzin
 39. Herdenkingsstenen die doen buigen voor de slachtoffers
Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING