27 Jan
27Jan

Op vrijdag 25 januari zijn wij vanuit België gestart met deze website. Wij hopen hiermee het Jeshuaisme meer kenbaar te  maken.

Het Jeshuaisme gaat niet om een makkelijk verkoopbaar product. Maar dat maakt het daarom niet een onbelangrijk product. Wat wij willen aanbieden is ook niet bepaald een verkoopbaar product, alsook zal het ons geen geld opbrengen.

Het is geweten dat men om met succes een bedrijfje uit de grond te stampen meer nodig is dan een briljant idee.

Hier gaat het echter niet om een bedrijf, al kan er heel wat bedrijvigheid uit komen. 

Wel is het zo dat om onze vereniging leefbaar te houden er wel wat bij komt kijken. Wij hebben namelijk de inzet van mensen nodig. Die inzet zal moeten komen uit vrijwilligers, mits onze vereniging helemaal geen centen heeft om haar mensen te betalen. Erger is, dat wij wel met uitgaven zitten. Zo moeten een bureau, telefoon en internetverbinding voorzien worden alsook drukwerk en verzendingsmogelijkheden, en dat kost wel wat. daarvoor zijn wel fondsen nodig. Daarvoor hopen wij, of moeten wij rekenen op giften. Daarnaast moeten inkomens en uitgaven in evenwicht kunnen gehouden worden. Eerlijk gezegd lukt ons dat wel niet zo goed. Wij moeten voor het ogenblik nog rekenen op persoonlijke gelden van enige enthousiaste gelovigen, die het nut van dit predikingswerk inzien. Laat ons hopen dat wij op onze persoonlijke middelen kunnen voort gaan en dat er in de toekomst toch nog wat verdere hulp mag bij komen. Een goed cashmanagement zal er namelijk voor moeten zorgen dat wij niet klem raken tussen hamer en aambeeld. 

Elke starter mag dan denken dat zijn uitvinding de beste van de wereld is. In werkelijkheid is zijn uitvinding er eentje van een grote hoop. De start die wij hier brengen is er zeker een van een heel grote hoop. Wij stellen onze hoop namelijk op iemand die al bijna 2000 jaar dood is. Nochtans is die man uit Nazareth waarop wij hopen een heel druk besproken figuur geweest. Hij was zelfs zulk een doorn in het oog van meerdere mensen dat zij hem dood wilden en het ook zo ver gekregen hebben om hem op te hangen aan een paal.

Om een goede omzet te maken moet men er eerst zorgen dat er een goede fit is tussen het product en de markt. Men kan zich dan afvragen wat de 'fit' is voor wat wij hier gaan aanbieden. Want wij stellen geen verkoopbaar prodkt voor. dit maakt wel dat wij geen dure salesmensen in dienst hoeven te nemen, mits wij zelf ons eigen product aan de man moeten brengen.

In het begin van de eerst eeuw van onze jaartelling zei die Nazareense man al dat elk individu zelf stappen zou moeten gaan ondernemen. Iedereen zou voor zichzelf een keuze moeten maken om samen in de boot te stappen. En die boot is het vaartuig van die Nazareense leermeester, rebbe Jeshua. Hem gaan wij hier in de volgende berichten voorstellen en proberen te ontmaskeren. Hier zullen wij gaan aantonen dat hij niet zulk een gevaarlijke rebel was, als wereldse geschriften wel mogen doen geloven. Er was zelfs geen gegronde reden om hem te doden. Maar door hem te doden en hem te verklaren Koning der Joden te zijn, werden profetische handelingen gesteld, die het duidelijk moetne maken dat hij die man is waarover er eeuwen en eeuwen over gesproken en geschreven is.

Bij een start-up is het belangrijk dat er gerekend kan worden op inzet. Daaraan ontbreekt het ons niet. Bij de basiselementen waaruit kan worden gecreëerd, maar  niet vervangen kunnen worden vinden wij het DNA van de groep. Dat DNA is in de eerste eeuw van deze tijdrekening ingegeven door de Nazareense rebbe Jeshua, die heden beter gekend is onder de naam Jezus Christus. Het DNA van onze onderneming of geestelijke stroming is gebaseerd op een team waarvan Jeshua de oprichter of aanstoker van was. Hij is begonnen met talmidim of leerlingen rondom hem te verzamelen die hij dan verder opdracht gaf om zich over de wereld te verspreiden en het geloof te verkondigen, de waarden over te dragen, en zo een gemeenschap van broeders en zusters in Christus te vormen.

Zoals bij het opstarten van een zaak is het beter dat de stichters zelf de baan op gaan om de eerste deals af te sluiten. Zo komen wij als Jeshuaist, of volgers van Jeshua hier naar buiten om Jeshua kenbaar te maken.

Wij hopen dat wij in ons opzet magen slagen en dat het Jeshuaisme verder met de stroom meerdere  mensen mag bereiken. Alsook dat meerderen het zoete water zullen smaken en het verder land inwaarts zullen dragen.Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING