28 Jan
28Jan

Graaag heten wij hier op het platform van de Jeshuaanse of Jesjoeaanse gemeenschap (of Jesjoea-gemeenschap) welkom.

Jeshuanen of Jesjoeanen zijn volgers van Jeshua of Jeshoea die door de meesten beter bekend is als Jezus Christus.

°°°

Jeshuaisten of Jesjoeaisten kan een naam zijn die u niet kent en kan misschien vreemd klinken. Sommige mensen hebben misschien een idee van wie Jehsua of Jesjoea kan zijn, anderen zullen waarschijnlijk totaal geen idee hebben wie dat mag wezen.

In "Jeshuaisme" en "Jeshuaisten" ("Jesjoeaisten" of "Jesjoeaansen")  kan je de naam "Jeshua" (of "Jesjoea") vinden die verwijst naar de Esseense Jood Jeshua /Jesjoea of Yeshua / Yashua / Yahushua (in de oude spelling), die in 4 vGT in Bethlehem werd geboren en opgevoed door zijn wereldse ouders Mirjam (Maria) en Jozef ben Dovid. Nadat hij was gedoopt in de rivier de Jordaan, toen hij dertig jaar oud was, gebeurde een speciaal fenomeen en veel mensen kwamen te horen dat deze man van vlees en bloed die in de rivier stond de ben haElohim of zoon van God was.

Lukas 3: 21-23 OJB En het gebeurde terwijl heel Am [Berit] de tevilah ontving, en toen aan Jehoshua (Jeshua) ook de tevilah was gegeven en davening was, werd Shomayim geopend, (22)  En de Ruach Hakodesh daalde neer in demut gashmit als een yonah op Rebbe, Melech HaMoshiach; en toen kwam er een bat kol uit Shomayim, zeggende: ATAH BNI AHUVI ASHER BCHA CHAFATSTI {"U bent mijn Zoon, de Geliefde, in U heb ik vreugde gebracht." } (23) En Yehoshua zelf ging over shaloshim shanah, in het begin van zijn avodas kodesh bediening, zijnde de ben (zoals het gedacht werd aan Josef) ben Eli,

Na die gebeurtenis, waar voor de eerste keer de Allerhoogste ongeziene of niet zichtbare God deze man van vlees en bloed als Zijn eniggeboren zoon verklaarde, begon deze man de mensen op te roepen hem te volgen. Hij koos eerst zijn talmidim en onderwees ze terwijl hij rondreisde in de regio van Jeruzalem en Palestina, en meer volgers kreeg. Twee millennia later zijn er nog steeds mensen die echte volgers van hem willen zijn. Omdat ze willen laten zien aan wie ze toebehoren, hebben deze volgers deze Nazarener-meester-leraar (of rebbe) zijn naam gegeven als onderdeel van hun naam.


We verwelkomen je, zoals Jeshua (of Jesjoea) elk wezen verwelkomt, ongeacht ras, huidskleur of cultuur.

Degenen die Jehsua of Jesjoa kwamen te aanvaarden als de Kristos of Christus, afkomstig van zowel Joodse als goyim of niet-Joodse achtergrond, worden vaak ook Messiaansen genoemd, omdat zij geloven dat Jeshua / Jesjoea de Messias is. Wegens hun geloof in Jeshua de Messias worden Jeshuaansen of Jeshuaisten door bepaalde Judaïstische groepen niet bemind. Omdat ze alleen de Enige Ware God van Israël willen aanbidden en zich niet aan de Drie-eenheid willen houden, haten veel christenen ook de Jehsuaisten (Jesjoeaisten). In West-Europa levend is het misschien niet altijd zo evident om anderen onze overtuiging te laten weten te laten komen in het openbaar. In het Westen van Europa is het ook niet altijd zo veilig om onze Joodse of Jeshuaistische (Jesjoeaistische) identiteit te tonen. Dit vanwege de vele bedreigingen en gevaren die ons omringen. Hoewel we het belangrijk vinden om het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God uit te dragen of te verkondigen en anderen onze hoop te tonen op de hereniging in het Heilige Land en de terugkeer of wederkomst van Jeshua (Jesjoea / Jezus Christus/ Jesus). Als zodanig willen Jesuaisten ambassadeurs zijn voor Jeshua of Jesjoea en elk mens verwelkomen die bereid is dichter of nader bij de Elohim Hashem (Hasjem) Jehovah de Allerhoogste God te komen.Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING