17 Feb
17Feb

Jeshua zijn studenten, toen hij op Peach Orchard Hill zat, kwamen hem persoonlijk vragen stellen over wanneer alles waar hij voor waarschuwde zou gebeuren, en het signaal voor zijn staatsgreep en de voltooiing van het regime zou komen. Jeshua (Jesjoea of Jezus) waarschuwde hen voor allerlei leiders en vlotte praters, veel mensen die rondzoemen, zichzelf gelovigen noemend en zeggend: 'Ik ben de leider', terwijl ze veel mensen zullen duperen. 

Vandaag kunnen ook wij velen horen zeggen dat zij christen zijn, maar zien dat zij de leringen van de Christus niet volgen. Vandaag horen we ook over terrorisme en veel veldslagen en rampen. Op een bepaalde manier hoeven we niet ontsteld of boos te worden door deze geluiden van strijd, want zo moet het zijn. Er kunnen mensen zijn die zeggen dat de wereld zal eindigen, maar die gaat niet echt eindigen. 

Echte minnaars van God zullen zorgvuldig luisteren naar de leringen van de gezondene van Elohim, Jeshua (Jesjoea de eniggeboren geliefde zoon van God). Ze zullen luisteren naar de waarschuwingen van Jeshua en zullen ook de mensen om hen heen waarschuwen. Terwijl we kunnen zien dat ras zal opkomen tegen ras en volk tegen natie, zullen degenen die Jeshua als hun redder hebben aanvaard, het Goede Nieuws verspreiden over de tijden die dichter bij de Ketz HaOlam Hazeh (of eindtijd) komen.

Er zullen op verschillende plaatsen rampen en aardbevingen zijn. Al deze dingen zijn slechts de eerste weeën van de nieuwe orde. Dan zullen ze mensen met teer besmeuren en vervloeken en hen doden, en volgelingen van Jeshua, of Jeshuaisten (Jesjoeanen), door bijna iedereen gehaat worden - simpelweg omdat ze het volk van Jeshua zijn en Jehovah's volk. In die tijd zullen velen worden weggespoeld en zullen ze op elkaar piepen en elkaar haten. Veel kwakzalvers komen langs en verdringen de drukte. En vanwege de toegenomen rellen, zal de goodwill van veel mensen worden afgekoeld.
Maar degene die eraan vasthoudt aan de finish, wordt gered. En dit goede nieuws van de beweging zal over de hele wereld worden verspreid als een vaststaand feit voor de mensheid; dan zal de HaKetz of finish komen. 

Want nep-messiassen en valse predikers zullen overal opstaan en grote shows en kruistochten verrichten om zo, als ze kunnen, zelfs de ware gelovigen te bedriegen. Luister nu, Jesjoea waarschuwde de wereld. 

Mattheüs 24: 11-15 OJBV En vele neviei sheker (valse profeten) zullen opstaan en zullen velen misleiden. (12) En vanwege de toegenomen mufkarut (wetteloosheid, anarchie - Mt 7:23), zal de agape (liefde) van velen koud worden. (13) Maar degene die HaKetz (het einde) heeft doorstaan, deze zal Yeshuat Eloheinu ontvangen. (14) En deze Besuras HaGeulah van de Malchoet zal in kol haOlam (de hele wereld) aangekondigd worden als een edut voor de hele Goyim, en dan zal HaKetz (het Einde) komen. (15) Daarom, wanneer je de SHIKUTS MESHOMEM [Mk 13:14] (gruwel der verwoesting) ziet, de zaak gesproken door Daniël HaNavi, nadat hij in de Makom Kadosh (heilige plaats, dwz de Beis Hamikdasj) had gestaan - laat de lezer het begrijpe!


Vindt ook om te lezen 

 1. God is goed voor hen die Hem zoeken en op Hem blijven hopen.
 2. Zoon van God dé Weg naar God
 3. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl 
 4. Christus' wederkomst en Eindtijd tekenen
 5. Kijken naar verleden, heden of toekomst 
 6. Geloof Vertrouwen voor het ongeziene
 7. Angst is de grote boosdoener in ons streven naar een beter mens te worden.
 8. Wereld van moeilijkheden en veel ongemakken
 9. Tegenslag, succes en echte overwinnaars
 10. Uitdaging van Bijbels Christendom
 11. Messiaanse tijd 
 12. Omgaan met zorgen in ons leven
 13. Ben je zwak? Vermoeid? Verward? Verontrust? Druk? 
 14. Geen teken van vooruitgang 
 15. Hoop begint in het donker
 16. Vooruitkijkend naar Gods getrouwheid
 17. Onmogelijkheden in mogelijkheden veranderen
 18. In tijden van gemeenschappelijk verdriet 
 19. Uitkijkend naar 2017 en aankomende tijden
 20. De Dag is nabij #1 Voortdurende moeilijkheden 
 21. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen 
 22. Voortekenen voor Jezus wederkomst 
 23. Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden 
 24. Eindtijd 
 25. Is er een komende Eindtijd 
 26. Laatste dagen omroepers 
 27. Doemdagscenarios 
 28. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 29. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 30. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom
 31. De Wederkomst en de eindtijd #4 De komende toorn
 32. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 33. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot
 34. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 35. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 36. De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht
 37. De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie
 38. Tekenen der Laatste Dagen
 39. Wordt verlicht met betrekking tot de betekenis van de tijd waarin we nu leven 
 40. Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk
 41. Geroepenen ontkomen 
 42. Harold Camping komt met nieuwe dag op de proppen zonder verontschuldiging 
 43. Blijf waakzaam nu einde nabij komt 
 44. Donkere tijden, droge plekken, hijgende harten, dorstigen, neergeworpenen en geduld
 45. Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten
 46. Eens u voor hoop kiest, is alles mogelijk
 47. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 48. Wereldwijde Koninkrijksregering
Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING