Betreft de houding van goyim naar Jehudi
Jeshuaist or Follower of Jeshua
 of de houding van niet-Joden tegenover Joden

Het meest gebruikte woord voor een niet-Jood is goy. Het woord "goy" betekent "natie" en verwijst naar het feit dat goyim leden van andere naties zijn, dat wil zeggen andere naties dan de kinderen van Israël.

In het verleden werden Joden onderscheiden door hun aanwezigheid in bepaalde beroepen, die als onmiskenbare identificerende tekens dienden (hoewel deze beroepen niet uniek waren voor Joden). De identificerende loopbaan veranderde gedurende de generaties en varieerde van regio tot regio. Zo was bijvoorbeeld de joodse huurder van een taverne, een beroep dat in Duitsland helemaal niet bestond, een zeer typisch figuur in de economische contacten tussen joden in Oost-Europa in de achttiende eeuw en zowel de Poolse adel als de boerenlijders op hun landgoederen.

In vele regio's kon men Joden vinden welke handige zakenlui of beheerders van geld waren. Dat stak bij vele niet-Joden de ogen uit en maakte hen haatdragend naar Joden toe.

De tweede factor, politiek-juridische bescherming, maakte het bestaan van Joodse gemeenschappen in de Ashkenazische Diaspora tot het emancipatietijdperk mogelijk. Persoonlijke veiligheid en het recht van Joden om deel te nemen aan economische activiteiten werden gedefinieerd in wettelijke overeenkomsten die ze tekenden met koningen, edelen en geestelijken, die hen toestonden om op bepaalde eigendommen te verblijven en hen bescherming en de vrijheid beloofden om de gebruiken van hun religie te respecteren. Deze twee onderling verbonden contactkanalen bepaalden grotendeels wat premoderne joodse politiek zou kunnen worden genoemd.

De sociale klasse waartoe de Joden eigenlijk behoorden en vandaag de dag ook meestal toe behoren is de stedelijke klasse. In die steden valt het op dat bepaalde Joodse groeperingen in elkaars omgeving gaan wonen, waarbij zij hoofdzakelijk naar hun eigen kosher winkels gaan.
Voor vele buitenstaanders geven die concentraties van Joden de idee dat het de Joden zelf zijn die zich afzonderen van de anderen, ook en vooral daar zij niet echt een toenadering zien van Joden naar niet-Joden.

De afstandelijke houding van vele Joden naar niet-Joden maakt dat zij dikwijls als een uitsluitend volk worden aanschouwd, waarbij de niet Joden zelfs we eens de gedachte op komt dat vele Joden racistisch zijn.

Maar door de eeuwen heen zijn de joden ook het slachtoffer geweest van racistische personen. Joden worden al eeuwenlang gediscrimineerd, onder meer door blanke culturen van nazi-Duitsland tot de Verenigde Staten. Aan de andere kant hebben veel Joden een aanzienlijke mate van acceptatie bereikt, en velen kunnen vaak "doorgaan" als wit wanneer ze geen traditionele Joodse symbolen dragen.

Neo-nazi's in de Verenigde Staten, waaronder Ku Klux Klan Grand Wizard David Duke en alt-rechtse voorloper Richard Spencer, onder anderen, gaan achter de joden aan. In 2017 op een van hun bijeenkomsten aan de Universiteit van Virginia, staken de blanke nationalisten fakkels aan en scandeerden antisemitische en nazi-leuzen, waaronder 'bloed en aarde' (een Engelse weergave van de nazi's "blut und boden") en "Joden zullen niet ons vervangen "- allemaal gemaakt om Joden te casten als buitenlandse indringers die moeten worden uitgezet. De aanwezigen toonden trots reusachtige swastika's en droegen shirts met daarop citaten van Adolf Hitler. Eén banner luidt: "Joden zijn Satans kinderen."

Blut und Boden of de internationale neonazistische gewelddadige groepering Blood & Honour krijgt lans om meer een grotere aanhang. In België kunnen wij zo de groepen Blood & Honour Midgard, Blood & Honour Vlaanderen, Blood & Honour Nordland en Blood & Honour Westland vinden, plus Combat 18 (C18). Ook in Nederland kent Blood & Honour twee afdelingen: Blood & Honour Nederland en Racial Volunteer Force (RVF).

De bovenvermelde groepen zijn wel de extreme groepen, maar zijn een teken aan de wand dat de extreem rechtsen met hun haat tegenover anderen in onze contreien wel toe neemt.

Graag zouden wij willen weten indien u een niet-Jood bent welke houding u tegenover Joden wenst aan te nemen en hoe u kijkt naar Joden die Jezus christus als hun Messias hebben aangenomen.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING