Shalom van de Jeshuaisten (of Jesjoeaisten), diegenen die de ware Jeshua (Jesjoea of Jezus) volgen
Jeshuaist or Follower of Jeshua
Welkom op dit platform, waar je in contact kan komen met andere Joden die vinden dat ze de Nazarener Joodse rebbe Jeshua (Yeshua ben Yoseph) uit Nazareth moeten volgen.

We hopen dat u onze website nuttig en informatief vindt.

Messiasbelijdend jodendom is een jodendom dat spreekt tot onze moderne tijd, maar toch diep wortelt in ons oude geloof. Verlangen naar en anticiperen op Mashiach of de Messias is ingebouwd in ons spirituele DNA als Joden, en in Messiaans Jodendom verblijden we ons in Zijn verschijning.
Door de Elohim gezonden om ons niet alleen als een spirituele Exodus te verlossen, bracht de Mashiach met zijn volgelingen ook een vernieuwing en revitalisering van het Judaïsme.

Het Messiaanse Judaïsme belichaamt dit nieuw leven ingeblazen en hernieuwde Jodendom: een nieuw bewustzijn van de centrale plaats van God en Zijn werk onder ons als Israël het volk, en een krachtige impuls om deze boodschap van de levende God naar een verloren en verwarde wereld te brengen.

We willen hier zijn voor al die Joden die hun positie in deze wereld en de positie van de Mashiach in dit wereldsysteem in vraag stellen .
Op dit forum willen we een pleidooi houden om ideeën uit te wisselen en elkaar te helpen bij het creëren van een groeiende samenleving van gelovigen in Jeshua (of Jesjoea) de Messias.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING