Wat Jeshuaisten of Jesjoeaisten geloven
Jeshuaist or Follower of Jeshua
Jeshuaisten (Jesjoeaisten of ook wel Jesjoeaansen genoemd), door sommigen ook Messiaanse Joden genoemd, zoals de andere Joden, of Jehoedi, geloven in één HEER, d.w.z. slechts één Eeuwige Superieure Kracht, Die de Allerhoogste Enige Ware Alwetende en Hoogst Almachtige Onzichtbare Geest Die God is boven alle goden.

Ons geloof in die God, die één God van goden is, maakt ons tot echte monotheïsten, terwijl er christenen zijn die zeggen dat ze monotheïst zijn, maar een drie-eenheid god aanbidden en in werkelijkheid polytheïsten zouden zijn.

Voor Jeshuaisten of Jesjoeaisten is er slechts Eén Enige Ware God plus Zijn zoon de Heer Jezus en de Heilige Geest, die drie afzonderlijke entiteiten zijn, d.w.z. niet de drie-eenheid zoals in de belangrijkste christelijke kerken.

Jeshuaisten zijn 'monotheïsten' die Jeshua (Jesjoea) of Jezus Christus als de Messias accepteren, hoewel de meerderheid van de andere Joden Jezus niet als de Messias accepteert.

Wij geloven in Gods koninkrijk op aarde, met zijn Zoon de Heer Jezus om als koning van dat koninkrijk te regeren wanneer God hem zendt om terug te keren naar de aarde.

We geloven niet in het naar de hemel gaan om deze reden, en geloven ook niet dat er een specifiek martelwezen of duivel is, maar dat we verleid worden door onze eigen lusten en eigen natuur.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING