Betreft Jeshuaisten imageBetreft Jeshuaisten imageBetreft Jeshuaisten image
Jeshuaisten zijn getrouwe volgers van de Nazarener Jeshua, welke een voorname Joodse leermeester was aan het begin van onze huidige jaartelling. Die man van vlees en bloed is heden wel beter gekend als Jezus Christus. Om politieke en machtsredenenen is zijn naam in de vierde eeuw 'verkracht' geworden door de toenmalige Romeinse staatsleider en geestelijke leiders.
Zij die de wareJezus Christus of Jeshuavolgen en daarom er de voorkeur aangeven om die rebbe zijn oorspronkelijke naam te gebruiken, worden dikwijls aanzien als leden van het Messiaanse Judaïsme of Nazarener Judaïsme, en worden ook wel Jesjoeaansen genoemd of Achim bMoshiach (Broeders in de Messias).

Jeshuaïsten (of Yeshuaisten) zijn volgelingen van de NazarenerrebbeJeshua (Jesjoea) die zichzelf presenteerde als een gezondene en zoon van de Adonai, de Allerhoogste, Elohim, Hasjem Jehovah.

In de Jeshua-gemeenschap (of Jesjoea-gemeenschap) worden allen verwelkomd die volledig geloven in de EnigeBore of SchepperGodheidיהוה Jehovahj, de God boven alle goden en die in de navi of profeet Jeshua (Jesjoea) de verklaarder en leider van God die de weg naar God liet zien. We zijn ervan overtuigd dat de Hashem (of Hasjem) alle mensen roept om naar Hem toe te komen en dat Jeshua (Jesjoea) het mogelijk heeft gemaakt om de relatie met God te herstellen. De navi Jeshua (Jesjoea, Jezus Christus) geboren in Bethlehem en opgevoed door zijn aardse ouders in Nazareth, beschouwen we als de Kristos of Christus, de Moshiach (of Mosjiach / Mashiach) of Gezalfdevan God, de langverwachte Messias.

Als deel van de Mine Bechir (verkozen volk) of uitverkoren mensen zijn verschillende goyim of niet-joden toegetreden tot onze gemeenschap van religieuze broeders en zusters die het gevoel hebben deel uit te maken van het lichaam van Christus.

Onder de habrit hachadasha of het nieuwe verbond van ben haElyon, de zoon van de Allerhoogste, zien we uit naar de terugkeer of wederkomst van de meester-leraar, om de bab ilu of de Poort van God te openen voor de ingang of toegang van het Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God en ons toe te staan om te leven in een herstelde nieuwe wereld waar vrede en echteliefde voor altijd zullen zijn.

***

Vindt ook om te lezen

 1. Hoogdag voor vele protestanten
 2. Naam gebruikers
 3. Opkijkend naar Jeshua (Jesjoea) onze Messias
 4. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God 
 5. Zoon van God dé Weg naar God 
 6. Geloof in Jezus Christus 
 7. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 8. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God 
 9. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus 
 10. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus 
 11. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren 
 12. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus 
 13. Jeshuaisten voor u of Volgers van de Nazarener Joodse rebbe Jeshua ter uwer beschikking
 14. Aanwijzingen voor de Eenheid en Eenvoud te vinden
I BUILT MY SITE FOR FREE USING