26 Jul
26Jul

Joodse mensen hebben een diep besef van de gebrokenheid van ons systeem.

Wij erkennen dat reeds lang geleden veel mensen met de Elohim hebben gebroken. De aarde heeft lang geleden het Koninkrijk van God, een rijk dat gekenmerkt wordt door onbaatzuchtige liefde (1 Johannes 4:8), verlaten voor een rijk dat gekenmerkt wordt door begeerte naar dingen, naar macht, naar zichzelf (Genesis 3).

De profeten weten dat de mens zijn relatie met de Allerhoogste moest herstellen. De oude profeten verwoordden het zo: "Er is geen vergeving (herstel) van zonde (gebrokenheid) zonder het vergieten van bloed (wegwerpen van gebroken delen)" (Hebreeën 9:22).  De oude Hebreeën stelden, onder leiding van God, een tijdelijke oplossing in om een band met hun Maker te scheppen. Door het plechtig offeren van dieren, en later het eten daarvan, door het symbolisch vergieten van het bloed van mensen (de echte gebroken delen), creëerden zij een diep besef van de gebrokenheid van ons systeem.

Maar dat was "slechts een schaduw van het goede dat komen zou," een tijdelijke oplossing, zegt Hebreeën 10:1. Want "de offers onder dat systeem, steeds maar weer herhaald...waren nooit in staat om hen die naderbij komen volmaakt (heel) te maken." Met andere woorden, het was niet de remedie tegen kanker, alleen een manier om ermee te leven. Maar "in de volheid van de tijd," zegt Galaten 4:4, "zond God zijn zoon." De genezing.

Jeshuaïsten zijn ervan overtuigd dat deze gezondene van God de Messias is die redding brengt aan de wereld. Geloven in hem is de sleutel tot de toegang tot Gods Koninkrijk.

Jezus' dood was, in zekere zin, het laatste officiële offer van het oude (tijdelijke) plan. Het was het offer van een laatste ongeschonden Lam om Gods liefde te demonstreren en om Abrahams profetie te vervullen: "God zal Zich een lam voorzien" (Genesis 22:8). Maar Zijn dood was ook het begin van een nieuw (permanent) plan om het gebroken systeem te repareren, om de aarde haar plaats in Gods Koninkrijk terug te geven. Niet alleen een manier om met kanker te leven, maar... een genezing.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING