29 Jan
29Jan

Eergisteren kon u lezen hoe wij als geloofsgemeenschap proberen naar buiten te komen om meer bekendheid te verkrijgen.

Indien u een zakenmens bent zal de werkwijze van vele geloofsgemeenschappen u misschien tegen de borst stoten of denkt u wel eens

Waarom doen zij dat zo niet?

Er zijn heel wat mogelijkheden om iets uit de grond te stampen. Maar zo makkelijk gaat dat niet altijd.

Een eenmanszaak is natuurlijk makkelijker op te starten dan een vennootschap, maar wat denkt u van een zaak waarbij er eigenlijk niets vast verkocht moet worden. Hetgeen dat het Jeshuaisme tracht aan te brengen is eigenlijk niet een echt tastbaar product. Maar in onze ogen is het wel degelijk een zeer belangrijk iets. Namelijk zelfs van levensbelang. Hoe dit komt dat er levens van af hangen zal u in latere berichten nog wel te weten kunnen komen. Eerst kaarten wij de 'zaak' aan.

Voor een eenmanszaak heeft men niet bepaald een minimumkapitaal nodig, terwijl bij een vennootschap dan weer enkel je geïnvesteerde kapitaal aansprakelijk is. Bij het oprichten van een zaak moet men dus daar goed over nadenken over deze keuze. Het is bepalend tijdens de opstart en het beheer van je onderneming.

Maar de onderneming waarmee u hier in contact komen is wel een heel speciale. Binnenkort zal zij al twee millennia bestaan, al hoewel er velen vandaag niet veel over weten. Dat is een spijtige zaak. Maar al de voorgaande eeuwen hebben getrouwe volgers van de Nazareense rebbe Jeshua (Jesjoea of Jezus Christus) het werk voortgezet dat hij begonnen was. Ook al was de zaakvoerder van het bedrijf al lang dood, was hij niet vergeten en werd alles onder zijn heerschap uitgevoerd. Al diegenen die verder onder zijn gezag wensten te komen staan werden ook uitgenodigd om samen deelnemers of deelgenoten te zijn van wat men het "Lichaam van Christus" noemt.

Die Gemeenschap van Christus (of Lichaam van Christus) is diegene waar volgers van Jeshua toe behoren. Vandaag kan men zulke ware volgers Jeshuaisten noemen. Men kan zeggen dat die werkers voor Jeshua buitenaardse leiding krijgen, maar hoe men het draait of keert is er voor de werking hier op aarde ook nuttige aardse begeleiding nodig.

Om in deze 21ste eeuw vooruit te gaan kan onze geloofsgemeenschap gerust mensen gebruiken die van wanten weten. Daarom durven wij hier ook een oproep plaatsen naar  mensen die zakelijk genoeg zijn om wereldse zaken heel goed te kunnen afhandelen terwijl zij geen oog verliezen voor de 'hemelse' zaken.

Indien u zich geroepen voelt mag u steeds een seintje geven.

Wenst u meer te weten te komen over onze geloofsgemeenschap, wees dan niet verlegen om ons verder te volgen door u in te schrijven op ons blog.

In ieder geval hoe het ook zij, wij hopen u hier nog te mogen ontmoeten.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING