09 Jan
09Jan

Volgens sommige rabbijnen wordt Joshua ben Hananiah beschouwd als een van de dapperste en nederigste helden die de mens ooit in heilige literatuur kan ontmoeten.

Joshua ben Hananiah (יהושע בן חנניה d. 131 CE) ook bekend als Rabbi Yehoshua, was een leidende tanna van de eerste halve eeuw na de verwoesting van de tempel. Hij is de zevende meest genoemde wijze in de Misjna.

Van Levitische afkomst zijnde diende hij eerst in het heiligdom als een lid van de klasse van zangers.

De permanente verblijfplaats van Joshua was in Peki'in, een plaats tussen Javne (Jabneh) in het centrale district van Israël ten zuiden van Tel Aviv, en Lod (Lydda) ten zuidoosten van Tel Aviv, waar hij de handel van een kleermaker volgde. Deze bezetting verminderde in geen enkel opzicht het respect dat hem werd betuigd als een van de invloedrijke leden van de academie in Javne.

Joshua ben Hananiah was een van de vijf die de binnenste cirkel van de leerlingen van Johanan ben Zakkai vormden.

In de periode van de Tweede Joodse Tempel leverde Jochanan ben Zakkai (ook gekend als Johanan) een belangrijke bijdrage aan het ontstaan van de Misjna.
Tijdens het beleg van Jeruzalem in 70 GT in de Joodse Oorlog, vond Johanan geen gehoor bij de belegerde bevolking. Daarom liet hij zich door Joshua ben Hananiah en Eliezer ben Hyrcanus in een doodskist de stad uit smokkelen, zodat hij met de legeraanvoerder, Vespasianus, zou kunnen onderhandelen.

De traditie noemt deze twee smokkelaars ook vaak samen als verdedigers van tegengestelde opvattingen. Ze waren allebei aanwezig bij de viering van de besnijdenis van Elisa ben Abuyah (Acher), in Jeruzalem, en verlustigden zichzelf door passages in de Torah te verbinden met anderen in de Profeten en de Hagiographa.

Na de dood van Johanan ben Zakai (ca. 80 GT.) Was Joshua de hartelijkste voorstander van de inspanningen van Gamaliel II om de opvattingen van Hillels volgelingen boven die van Shammai's te krijgen, en zo een einde te maken aan de onenigheid die al zo lang bestond tussen de scholen.
Maar hij was degene die Gamaliel bij een bepaalde gelegenheid vernederde toen het gezag van de president in het geding was.

Tegen het einde van de eeuw en het begin van de volgende werd Joshua ben Hanania aanschouwd als één van de leidende leraren van hun generatie die een grote invloed hadden op de grootste geleerden van de volgende generatie.

Er wordt verteld dat toen Joshua ben Hananiah op het punt stond te sterven, de geleerden rond zijn bed rouwden en zeiden:

"Hoe zullen we onszelf handhaven tegen de ongelovigen?" Jozua troostte hen met woorden uit Jeremia 49: 7: "Als de raad is weggenomen van de kinderen [van God, d.w.z. Israël], de wijsheid van deze [de vijand] is ook ten onder gegaan "

Na zijn dood werd Joshua's belang geprezen in de woorden:

"Sinds Rabbi Joshua stierf, is er geen goede raad meer in Israël."

Joshua ben Hananiah was een van de belangrijke figuren die ons hielp ons het jodendom te geven dat we kennen - de ingewikkelde, met woorden gevulde traditie van debatten, meerdere gezichtspunten en eindeloze vragen.
Door zijn menselijkheid, nederigheid en af en toe durf, hielp Joshua het jodendom op koers te zetten om de gedecentraliseerde, multi-opiniërende, ballingschap te overleven, andere religies respecterende, pragmatisch maar toch altruïstisch, gewond maar toch hoopvolle religie die op zijn best is. En toch kennen weinig mensen binnen en buiten de Joodse gemeenschap deze rabbijn.

Nu wil rabbijn Maurice Harris hierin verandering brengen.
Rabbi Maurice Harris wil als een vriendelijke gids de lezer door de teksten en drama's van het vroege rabbijnse jodendom voeren. Verder biedt hij het algemene publiek duidelijke en dwingende verklaringen van complexe verhalen, juridische kwesties en historische contexten.
Hij hoopt dat hij mensen van alle geloven of achtergronden wat beter inzicht kan geven. Enkele van de meest verbluffende verhalen in de Talmoed en in Midrash kunnen toegankelijke en levendige vertalingen vinden in zijn nieuwe boek: "The Forgotten Sage: Rabbi Joshua ben Hananiah and the Birth of Judaism as We Know It"

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING