04 Feb
04Feb

In de vorige posting probeerden we het verschil te laten zien tussen het echte Messiaanse Jodendom, met echte Messiaanse Joden, Nazarener Jodendom en Messiaanse Groepen die afkomstig zijn van protestantse evangelisatie.

Nazarener Jodendom dankt zijn naam aan de Nazarener rebbe die zij volgen. Bij de Nazareners volgers kunnen ook verschillende groepen met verschillende standpunten van geloof of geloofsbelijdenissen worden gevonden. Voor die mensen die afkomstig zijn uit de Twaalf Stammen van Yisra'el (Israël), en Avraham (Abraham), Yitshaq (Isaac) en Ja'akob (Jacob) erkennen als de avot of patriarchen van Israël en het Joodse volk, is er geen probleem om zichzelf Jehudi (Jehoedi) of Joden te noemen als ze nog steeds in dezelfde God geloven als Avraham en niet zijn gaan geloven in een driekoppige godheid zoals verschillende christenen doen. 

Historisch gezien heeft het Joodse volk niet veel erkenning aan Jeshua (Jesjoea of Jesu /Jezus) gegeven als de Messias of beloofde aan Israël. Maar al vanaf de eerste eeuw zijn er Joden geweest die Jeshua (Jesjoea) accepteerden als de beloofde iemand van God die redding zou brengen. Echte Messiaanse Joden zijn mensen van Joodse afkomst die hun Joodse identiteit behouden maar Jeshua (Jesjoea) erkennen als de Messias, maar het Judaïsche Geloof niet verraden. Alle Messiaanse Joden en Christenen omhelzen allebei de volledige Hebreeuwse Bijbel (de Tenach) en de Messiaanse Schrift of het Nieuwe Testament (Kethuvim-Bet) als door de Geest geïnspireerde Heilige Schrift. Veel Messiaanse Joden blijven echter leven volgens chumash (of de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah genaamd, iets wat de meeste christenen niet doen. 

Aanvankelijk werden de Joden die Jeshua (Jesjoea) volgden beschouwd als leden van de Joodse beweging of sekte De Weg. Door de eeuwen heen vonden verschillende Joden hun weg naar groepen die oprecht de Nazarener rebbe wilden volgen, maar na de vierde eeuw ontstonden er ook groepen die het niet erg vonden om in overeenstemming te zijn met de valse leringen die het Christendom waren binnengekomen door de instemming van de Romeinse kerkleiders met het Romeinse rijk Constantijn de Grote. Als zodanig ontstonden groepen die Jesjoea (Jezus Christus) omhelsden en zichzelf Nazareners, Hebreeuws-christenen, joods-christenen, joodse gelovigen en Messiaanse Joden noemden. In de vorige eeuw was er een sterke beweging van protestantse evangelischen om Joden te bekeren tot Christendom. De Modern Messianic Jewish Movement (MMJM) beschrijft de grotere gemeenschap van Joodse mensen in de afgelopen dagen die Jezus hebben omhelsd en zichzelf blijven identificeren als Joden en / of als Messiaanse Joden. 

Als zodanig zijn er tegenwoordig etnische Joden te vinden die zich bekeerden tot de christenheid, zich hielden aan de aanbidding van slechts Eén ware God, en anderen die zich tot het christendom bekeerden met zijn valse dogmatische leer van de drie-eenheid. Die laatste categorie kan natuurlijk nooit door de joodse gemeenschap worden geaccepteerd als zijnde Joods, omdat ze een drie-enige godheid aanbidden in tegenstelling tot wat de Torah en Bijbelse leer onderwijzen. Het is niet door het integreren van de Joodse gewoonte met het geloof in Jezus dat men zichzelf Messiaanse Jood kan gaan noemen. 

Te veel christenen vergeten dat Jezus een jood was en nooit de intentie hadden om een andere religie te creëren. Jeshua (Jesjoea) of Jezus Christus zijn talmidiem of naaste discipelen waren niet tegen het Joodse geloof (waartoe zij zelf behoorden) en aanbaden nooit een andere God dan Avraham en / of zijn Hebreeuwse afstammelingen. Pas nadat verschillende goyim de groep genaamd De Weg binnengingen, vonden verscheidene Joden het niet gepast dat de leden van die sekte de tempel zouden binnengaan om de dienst daar te volgen. Daarom bleven de Joodse volgelingen van Jeshua (Jesjoea/Jezus/Jesus) naar de tempel of synagoge gaan maar begonnen zich ook te verzamelen met niet-Joden in privéhuizen en op openbare plaatsen, ecclesiae of 'kerken' vormend. 


*

Vindt verder om te lezen

 1. Overtuigd door de Schriften 
 2. Op zoek naar een God boven alle goden 
 3. God de Ene en Enige alleen
 4. Geloof Vertrouwen voor het ongeziene
 5. Eigenheden aan God toegeschreven
 6. De Enige Ware God
 7. Jehovah steile rots en vesting, bron van inzicht
 8. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 9. Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem
 10. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens 
 11. Jeshua de Christus Zoon van God
 12. Eigenheden aan Jezus toegeschreven 
 13. Jezus de gezonden afgezant van God 
 14. Zoon van God de weg naar God 
 15. Zoon van God – Vleesgeworden woord 
 16. Zoon van God de weg naar God 
 17. Christus Jezus: de zoon van God 
 18. Gezondene van God 
 19. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 20. De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen
 21. Werking van de hoop 
 22. Gods beloften 
 23. Plan van God 
 24. Plan van God en wereldvrede 
 25. Ivriyyim en de Gelovige Jehoedi
 26. 2020 jaar geleden werd de weg geopend
 27. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand
 28. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #1 Abraham de aartsvader
 29. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #3 De Weg
 30. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus
 31. Religie, Wet en leven
 32. Eerste Eeuw van het Christendom
 33. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren 
 34. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 3 De Weg – een Joodse sekte 
 35. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 Trinitariërs en Niet-trinitariërs 
 36. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde
 37. De Messiaanse beweging onder de loep
 38. Hoogdag voor vele protestanten
 39. Trinitarische zendelingen die Joden tot Christus willen brengen
 40. Voor Joden dezelfde positie als ieder volk
 41. Gelovige niet-Joden die verbonden zijn met gelovige Joden
 42. Interpretatie van het merkteken van Kaïn
 43. Jood, Messiaans Jood, Messiaans, Christen of beter een Jeshua-ist
 44. De leerstellingen die Jeshuaisten of Jesjoeanen volgen
 45. Gemeente voor Christus
 46. Wie is een Jeshua-ist
 47. Het belangrijkste punt om een jeshuaïst te zijn 
 48. Messiaans Judaïsme of Nazarener Judaïsme
 49. Gelovige goyim of Gelovige niet Joden
 50. Uitnodiging tot het Jeshuaisme
 51. Waarom een Jeshuaist worden
Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING